Voor steden

Improving urban mobility together

Smart mobility management

TMaaS collects real-time data and produces a user-friendly and modular web interface for smart mobility management

Is TMaaS een eenmalige investering?

Steden moeten blijven investeren in nieuwe ‘slimme verkeersoplossingen’ om in te pluggen op het TMaaS-dashboard om het gebruik ervan te optimaliseren.

Improve operational traffic management with TMaaS

Momenteel werken de meeste grote steden met verkeersmanagement centrales. Deze centra bevatten een reeks schermen die videobeelden uit delen van de stad streamen, verkeersstaten visualiseren of kaarten van het gebied tonen. Vanuit het centrum beheersen verkeersmanagers VMS-borden, initiëren sociale media communicatie, initiëren de aanpassing van verkeerslichten, wijzigen goed aangenomen kaarten van derden zoals die van Waze. Het uitrusten van deze centra is duur. TMaaS is mogelijk een goede en kosteneffectieve oplossing voor kleine tot middelgrote steden om het beheer van verkeersincidenten te optimaliseren en de communicatie met burgers te verbeteren.

TMaaS maakt slimme diensten mogelijk

TMaaS zou mobiliteitsgerelateerde databronnen in verschillende steden kunnen integreren en toepassingen van derden kunnen “voeden” om zo nieuwe diensten te kunnen aanbieden in die steden.

Meer weten?

Contacteer het TMaaS team om de mogelijkheden te ontdekken voor jouw stad! info@tmaas.eu