Visie

Improving urban mobility together

Visie

Het innovatieve aspect is altijd essentieel geweest voor de ontwikkeling van het TMaaS-platform. Vanaf het prille begin wilde TMaaS een vooruitstrevend alternatief bieden voor de traditionele control room om het verkeer te regelen. TMaaS mikt daarbij op kleine en middelgrote steden, rekening houdend met zowel het budgettaire element als de complexiteit van het verkeersmanagement in grote steden.

Het doel van TMaaS is om een nieuw, gebruikersgericht en toekomstbestendig concept te worden voor de analyse, het beheer en de communicatie van mobiliteitsgegevens. Een doorslaggevende factor voor het succes van TMaaS is dat het innovatieve karakter van het project altijd hand in hand gaat met een performant business model. Maar wat onderscheidt ons precies van de vele bestaande systemen om mobiliteitsgegevens te integreren?

 

Connected mobility data

TMaaS wil verder gaan dan de ad-hoc-ontwikkeling van de integratie van lokale mobiliteitsgegevens. Dat vereist een hoge mate van flexibiliteit op vlak van databeheer. Er zal een keuze zijn tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde data en tussen externe data (bijv. van de providers) en data in ons bezit.

We willen de gegevensbronnen combineren en nieuwe manieren vinden om met de gegevens te werken. Op die manier willen we een samenhangende analyse mogelijk maken (“One road for all mobility”).

Het volstaat niet om enkel over gegevens te beschikken. Ze moeten ook op verschillende manieren beheerd, verbonden en geïntegreerd worden. Bovendien is het belangrijk dat we ze met elkaar kunnen vergelijken. Gegevens over het openbaar vervoer moeten gekoppeld worden aan auto- en fietsgegevens, zodat alle weggebruikers dezelfde inzichten krijgen in wat er op de weg gebeurt.

Analyse en beheer van mobiliteitsgegevens

TMaaS wil verder gaan dan de bestaande gesloten systemen voor de verwerking van mobiliteitsgegevens en dit concept doorbreken. We gaan op zoek naar manieren om verschillende providers met elkaar te verbinden en zo af te stappen van de single-systemmethode. Dit kan bijvoorbeeld door het installeren van API’s waarmee derden nieuwe diensten aan het platform kunnen toevoegen.

Het idee is om alle beschikbare gegevens over te dragen aan de providers, zodat zij ze op hun beurt weer kunnen gebruiken. Daarbij houden we er rekening mee dat we geen gegevens gebruiken waar we niet mee mogen werken. De belangrijkste uitdaging ligt in het waarborgen en verspreiden van datalicenties, privacy en data governance.

Stimuleren van co-creatie op vlak van mobiliteit en een open, stedelijke  TM marketplace

Een sleutelelement voor het succes van TMaaS is de economische levensvatbaarheid. Hoe brengen we ons ‘product’ op de markt en hoe ziet het businessmodel eruit? In zekere zin is dit net zo belangrijk als de ontwikkeling van het dashboard zelf.

De term ‘marketplace’ is bewust gekozen om het ‘economische’ aspect van het project te benadrukken. Het idee is om lokale overheden een instrument te bieden dat hen in staat stelt om met lokale partners samen te werken. Zo kunnen ze samen stedelijke mobiliteitsoplossingen creëren en nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen in het kader van een connected stedelijk verkeersmanagement. Ze kunnen bijvoorbeeld een lokale app-ontwikkelaar vragen om een app te ontwikkelen voor het TMaaS-framework.

Op die manier stimuleren we open innovatie op het gebied van verkeersmanagement, waarbij verschillende stakeholders kunnen ingrijpen en hun bijdrage leveren aan het systeem. Dit leidt tot meer innovatie in vergelijking met gesloten systemen. Dat is interessant voor steden, omdat het hen de mogelijkheid biedt om nieuwe ideeën te ontwikkelen met hun burgers, lokale bedrijven … Het betekent tegelijkertijd een economische impuls voor de betrokken regio’s.