Technologie

Improving urban mobility together

In de cloud

Op dit moment zijn we relevante data sets aan het onderzoeken, meer info hierover wordt binnenkort gepubliceerd

Privacy

GDPR

Net als elke andere organisatie in de Europese Unie, houden we ons aan de strikte regels voor het beschermen van klantgegevens, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR genoemd.

Mobility data

Mobiliteitsgegevens die van de partners worden verzameld, worden geanonimiseerd en/of samengevoegd (bijv. reistijden).

User information

Gebruikersinformatie wordt alleen verzameld met toestemming van de gebruiker. We zullen open en transparant zijn naar de gebruikers toe en hen informatie geven over waarom en hoe lang de gegevens zullen gebruikt worden en door wie. We zorgen er ook voor dat de verzamelde gegevens alleen voor TMaaS worden gebruikt. Gebruikers hebben de controle over hun eigen gegevens, wat betekent dat ze hun gegevens op elk gewenst moment kunnen verwijderen.

Open data

Watch this space for more info on the open data API

Hoe het werkt

1. systeem architectuur

Het platform wordt (deels) open en leverancier-onafhankelijk ontwikkeld

2. Data Normalisatie

We voegen de gegevens van meerdere bronnen samen om zinvolle en betrouwbare inzichten over mobiliteit te verkrijgen.

Na de eerste gegevensverwerking creëren we een output voor de gegevensstroom voor ontwikkelaars en TMaaS-eindgebruikers.

3. Deskundig Systeem

We voegen informatie toe om de besluitvorming te ondersteunen en afwijkingen in je verkeersgegevens te detecteren.

4. Gebruikersvoorkeuren

Dit is een grote troef: de eindgebruiker kan zijn voorkeuren veranderen in een gepersonaliseerd TMaaS-dashboard.

5. Gebruikersdashboard

Een mooie, meerdelige modulaire interface voor zowel professioneel gebruik als gebruik door burgers.

6. Tweerichtingscommunicatie

TMaaS geeft je de tools om te praten met en te luisteren naar je burgers door middel van een slimme integratie met social media platformen.