Nieuws
Auteur
TMaaS
Gepubliceerd
14/09/2018
Tags

De bestaande systemen openbreken

Prof. dr. ir. Sidharta Gautama is fysicus van opleiding. Hij leidt binnen UGent het onderzoek naar intelligente systemen. Dat gebeurt onder de koepel van i-Know, het Innovation Centre for Intelligent Information Processing. i-Know voert onderzoek uit naar informatiebeheerssystemen met het oog op de doorstroom van deze onderzoeksresultaten naar technologische innovatie. Hij is vanuit deze expertise ook partner van TMaaS.

Op welke manier sluit wat je doet bij i-Know aan bij TMaaS?

Sidharta Gautama: “Eén van de toepassingsdomeinen bij i-Know is ‘smart cities’. Hierbij kijken we hoe we een stad kunnen helpen omgaan met de groeiende complexiteit op vlak van mobiliteit, leefbaarheid, energie, sociale inclusie … We gebruiken daarbij nieuwe databronnen zoals smartphones, stadssensoren, fleetsystemen en slimme meters. Die data vormen daarbij geen doel op zich. Het is de omzetting ervan naar nuttige en betrouwbare informatie voor het beleid en beheer dat voor ons belangrijk is. We zorgen voor een genuanceerd zicht op de dagelijkse patronen en behoeften van verschillende doelgroepen en we bieden persoonlijke communicatiekanalen om de stad vorm te geven. Belangrijk in dat verhaal is dat het altijd gebeurt in co-creatie met de burgers.”

En TMaaS past in dat verhaal?

Sidharta Gautama: “Zeker. TMaaS is hier een concreet verlengstuk van. We focussen met de partners op een modern en betaalbaar mobiliteitsmanagementsysteem. In deze context doen we onderzoek naar de noden van binnen- en buitenlandse steden met betrekking tot mobiliteitsmanagement en helpen we mee aan de ontwikkeling en uitrol van het TMaaS-prototype.”

Wat zijn voor jou de grote uitdagingen van het project?

Sidharta Gautama: “In eerste instantie streven we ernaar om met TMaaS de bereikbaarheid van een stad in al zijn aspecten verder uit te bouwen. Dat is een belangrijke doelstelling. Dit heeft betrekking op de dagelijkse verplaatsingen, maar ook op stadsevenementen zoals de Gentse Feesten of de ontwikkeling van nieuwe stadsdistricten. We mikken daarbij zowel op inwoners, bezoekers als pendelaars.”

TMaaS betekent een aanzienlijke vernieuwing in verkeersmanagement. Net zoals Mobility as a service, waarbij verschillende vervoeraanbieders samenwerken om tot één aanbod te komen, is de uitdaging voor TMaaS niet enkel technologisch maar vooral ook organisatorisch.

Ook het innovatieve karakter van het project speelt een belangrijke rol, niet?

Sidharta Gautama: “Dat klopt. TMaaS betekent een aanzienlijke vernieuwing in verkeersmanagement. Net zoals Mobility as a service, waarbij verschillende vervoeraanbieders samenwerken om tot één aanbod te komen, is de uitdaging voor TMaaS niet enkel technologisch maar vooral ook organisatorisch. Er is zowel een governance- als businessaspect. Ook het open karakter is vernieuwend. Verkeerssystemen zijn nog altijd vaak gesloten systemen, waarbij data en de platformen vanuit één bedrijf worden aangeboden en beheerd. Aangezien de problemen in onze steden complexer worden, worden dergelijke monolithische systemen ontoereikend. Ze spelen niet in op nieuwe tendenzen of problemen op vlak van multimodale mobiliteit, stedelijke logistiek, milieu, energie … Het is voor mij heel belangrijk dat we dit openbreken, samen met de industriële partners van TMaaS.”

Wat is je stokpaardje?

Sidharta Gautama: “Ik heb een zwak voor het concept van de ‘resilient cities’. Dat zijn steden waar intelligente systemen helpen om de creativiteit en flexibiliteit van de mensen te stimuleren. Dat kan helpen om de complexe uitdagingen van onze groeiende steden op te lossen.”

Hoe ga je naar het werk?

Sidharta Gautama: “Rock ‘n’ roll.”

Urban Innovative Actions

Dit project wordt mee gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, via het initiatief Urban Innovative Actions (UIA).

Urban Innovative Actions is een initiatief van de Europese Unie, dat stedelijke gebieden in heel Europa middelen biedt om nieuwe en niet-onderzochte oplossingen om stedelijke uitdagingen aan te pakken te testen. Op basis van artikel 8 van het EFRO heeft het initiatief een totaal EFRO-budget van 372 miljoen EUR voor de periode 2014-2020.