Aankondiging spreker Ivana Semanjski op ITS World 2019

Een van de technische breinen achter TMaaS is Prof. Ivana Semanjski, die voor de Universiteit Gent aan het platform werkt. Op 25 oktober spreekt ze op het ITS World Congress in Singapore, waar alle belangrijke spelers op het vlak van Intelligent Transportation System (ITS) samenkomen, discussiëren en contacten leggen. 

 Wat is jouw job, en wat is je functie binnen TMaaS?

“Ik ben de projectmanager van het platform TMaaS. Mijn werkgever is de Universiteit Gent, die research levert. We willen middelgrote steden helpen met de ontwikkeling van hun verkeersmanagement. Niet op de traditionele manier, want die systemen zijn behoorlijk duur. In de plaats ontwikkelen we een virtueel, multimodaal framework waarmee steden hun complexe mobiliteit kunnen monitoren. Traditioneel is verkeersmanagement op auto’s gericht, maar daar willen we van afstappen. Met ons systeem willen we ook publiek transport, fietsers en voetgangers in kaart brengen. Het is mijn taak om te zorgen dat al onze plannen ook echt gerealiseerd worden en we onze doelstellingen behalen. We werken momenteel aan een set slimme mobiliteitsdashboards voor verkeersmanagementprofessionals en burgers uit kleine tot middelgrote steden. Deze dashboards zullen onder meer bestaan uit routemonitoring, rapportering, meldingen en het versturen van gepersonaliseerde berichten naar geregistreerde gebruikers. Op basis van reisprofielen die voor gebruikers worden aangemaakt op basis van een vrijwillige vragenlijst, creëren we thematische stadsbeelden die relevante mobiliteitsinformatie visualiseren, waardoor het voor burgers gemakkelijker wordt om interessante punten te vinden, te beslissen over hun vervoermiddel en hun reis vooruit te plannen. De messaging-functie stelt ons in staat om de burgers een persoonlijke service te bieden. We kunnen hen helpen met alternatieve routes als er zich incidenten voordoen op hun gekozen routes. Als er een wijziging is aan je dagelijkse route (door een ongeval, hevige sneeuwval …), dan bieden wij je een alternatief aan. Bovendien willen we het mogelijk maken de prijs van de verschillende vervoersopties te vergelijken. Reis je met de trein en doet er zich een vertraging voor op je traject, dan is autodelen misschien wel een optie. Het budget wordt dan een van de parameters waarop je je beslissing kunt baseren.”

Je woont in Gent, maar je komt uit Dubrovnik (Kroatië). Zie je grote culturele verschillen met je thuisland, en zijn ze relevant voor je wetenschappelijk onderzoek?

“Het is interessant dat ons team is samengesteld uit mensen met een heel diverse achtergrond: er zijn ook medewerkers van Ecuadoriaanse, Nederlandse en Duitse origine. Van bij de start was het de bedoeling om ons project reproduceerbaar te maken. Gent dient dus als testplek voor heel andere stedelijke omgevingen – ook buiten Europa, steden met een andere omvang of met een andere socio-economische achtergrond … We discussiëren regelmatig over de keuzes die we maken, en stellen vast dat mensen andere vragen stellen naargelang hun culturele achtergrond. Mijn thuisstad is het heuvelachtige Dubrovnik aan de zuidkust van Kroatië. Een fiets kan er nooit een goed transportmiddel zijn. Misschien doet dat me wel anders kijken naar oplossingen die we hier aandragen, maar die in een andere situatie niet de beste keuze zijn. Echt fundamentele verschillen heb ik echter niet kunnen vaststellen. Overal in de wereld werken creatieve en nieuwsgierige mensen aan onderzoeksuniversiteiten, en dus verschilt mijn research aan de Universiteit van Gent niet zo sterk van die in Zagreb, waar ik een PHD in Intelligent Transportation System (ITS) behaalde. In dat relatief jonge studieveld komen mobiliteit en ITC-technologie samen. Het heeft betrekking op alles wat komt kijken bij de implementatie van ICT: gesynchroniseerde verkeerslichten, ticketsystemen, verkeerstrafieksystemen … Aanvankelijk was het studieveld vrij sterk gericht op auto’s, maar nu evolueert het richting ‘smart mobility’.”

 

‘Smart mobility’, kun je dat eens toelichten?

“Dat is een heel dynamisch concept. Ik werk ook als mobiliteitsexpert voor duurzaamheids- en ICT-projecten van de Europese Commissie. Daar willen we de brug bouwen tussen slimme gebouwen, slimme mobiliteit en slimme steden. Het is ons niet zozeer te doen om de implementatie van ICT-oplossingen, wel willen we de levenskwaliteit verhogen en het mogelijk te maken om goede beslissingen te nemen. ‘Smart’ betekent voor mij dus niet dat we alles zomaar aan robots overlaten, maar dat we alle parameters aanreiken om goede beslissingen te kunnen nemen.

Een duurzaam gebouw moet het bijvoorbeeld mogelijk maken om energie te besparen en je bewust te worden van je energieverbruik, maar het mag jou als ‘intelligent wezen’ niet uitschakelen.”

Kun je wat meer vertellen over het ‘quadruple helix concept’, dat aan de basis ligt van de structuur van TMaaS?

“Bij TMaaS innoveren we: dat wil zeggen dat we concepten uittesten die nog niet op de markt zijn. Hoe moeten we ons doel bereiken? Met ons consortium zoeken we voortdurend naar een balans tussen meerdere invalshoeken. We houden rekening met de verwachtingen van de stadsbewoners, met het onderzoek van de industrie … In enkele onderzoeksgroepen bekijken we ‘innovatie’ van verschillende kanten. Eén groep werkt rond de verwachtingen van de bewoners, een andere onderzoekt wat steden wereldwijd nodig hebben voor hun verkeersmanagement en nog een groep onderzoekt potentiële zakenmodellen voor ons eindproduct. Ik denk dat het voor iedereen die wil innoveren, essentieel is om met al die elementen rekening te houden. Het ‘quadruple helix concept’ (dat verwijst naar de vier betrokken partijen: bedrijven, academici, politici en burgers, en naar het belang van samenwerking en interactie, red.) staat dus voor onze overkoepelende aanpak.” 

 

Is die aanpak ook voor jou, vanuit wetenschappelijk perspectief, belangrijk?

“Zeker. Voor mij moet wetenschap zich op het echte leven richten. Wie aan onderzoek doet, heeft vaak een idealistische kijk op de dingen, maar wordt vervolgens onderworpen aan een reality check: ook zakelijke aspecten, privacy … zijn belangrijk. Daarom moeten we zoeken naar oplossingen die met al die elementen rekening houden. Bovendien hebben ook burgers en steden soms idealistische verwachtingen die moeten worden bijgesteld. Hoe ver kun je meegaan in hun wensen? Zaken die in theorie mogelijk lijken, zijn in de praktijk soms moeilijk te realiseren. Denk maar aan het aanleveren van informatie in realtime: dat vraagt soms gewoon teveel tijd, hoewel het technisch gezien wel kan. We zoeken dus naar een balans tussen de ideeën en verwachtingen van de verschillende stakeholders.”

november 4, 2019

Presentatie TMaaS op jaarlijkse Polis conferentie / Blog

Dit jaar zullen we de belangrijkste bevindingen van het TMaaS project presenteren op de jaarlijkse Polis-conferentie in Brussel op 27 november. Vanuit de stad Gent deelt TMaaS-teamlid Sophie Gillaerts de innovaties in verkeersmanagement, samen met Stephanie Leonard (TomTom) in sessie 2B, “Het veranderende gezicht van verkeersmanagement”. De presentatie zal inzoomen op de rol van steden […]

Lees verder…

Read more
juli 2, 2019

Apps ontwikkelen als studentenjob / Blog

Summer of Code 2019 is een hackaton van vier weken, die plaatsheeft in de maand juli. Het event biedt studenten die in België verblijven de kans om onder vakkundige begeleiding opensourceprojecten te ontwikkelen, die nadien in de praktijk kunnen gebruikt worden. Meer dan 75 ontwikkelaars, ontwerpers en communicatiestudenten gingen de uitdaging aan. Ook de ontwikkeling […]

Lees verder…

Read more