De Gentse Feesten, de eerste grote test voor het dashboard van TMaaS

Tijdens de voorbije Gentse Feesten ging voor TMaaS (Traffic Management as a Service) een nieuwe fase van start: het dashboard kon eindelijk getest worden..

Binnen een paar maanden starten de Gentse Winterfeesten en dan volgt een nieuwe test, waar ook groepen burgers aan deelnemen. Het grote publiek moet nog even wachten: de officiële lancering is gepland voor het voorjaar van 2020. 

Bekijk de video

Een interne test door de verkeersmanagers

Elke dag van de Gentse Feesten was een verkeersmanager van het Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent aanwezig samen met de brandweer, de politie en de hulpdiensten in de commandopost. In tien dagen tijd komen er immers rond het miljoen mensen naar Gent, en dat brengt heel wat organisatorische uitdagingen met zich mee. Het was dus een uitgelezen moment om het eerste prototype van het TMaaS-dashboard in zijn huidige vorm uitgebreid te testen. Bovendien nodigde Stad Gent alle partners van TMaaS uit om een avond in de controlekamer door te brengen en te ervaren hoe het er op het terrein aan toegaat.

Tijdens de hele periode van de Gentse Feesten bleef de test van het dashboard draaien. De verkeersmanagers observeerden de data en onderzochten of ze gealarmeerd werden bij situaties zoals een ongeluk. De opvolging van accidenten is tenslotte een belangrijke taak van een verkeersmanager. Daarnaast testten ze de verschillende functies actief uit om de bugs eruit te halen. Het waren heel praktische tests: staan er op een kaart zaken die ze niet kunnen verklaren? Welke elementen klikken niet door naar de juiste gegevens?

In dit eerste prototype van het dashboard werden heel wat data gevisualiseerd:

  • data van TMaaS projectpartners TomTom en BE-Mobile en Waze (Stad Gent is deelnemer in het “Connected Citizens programma” van Waze) over verkeersincidenten en de verkeersdensiteit. Die informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om de locatie van ongevallen weer te geven op de kaart, samen met de huidige verkeerssnelheid op bepaalde wegen of vertragingen op de belangrijkste verkeersassen;
  • gegevens van de ondergrondse parkings (het aantal geparkeerde wagens in Gent en de evolutie van de parkeerdruk tijdens de laatste 24 u) en de fietsparking aan de Korenmarkt;
  • data van de fietsdeelpunten van Blue-bike (De Lijn) en het Gentse deelfietsensysteem Trapido. Aan de hand van die data kunnen de verkeersoperatoren onder meer zien hoeveel mensen er aan de Dampoort vertrekken.

Al die data werden weergegeven op een dynamische kaart met kleuren. Zo wisten de operatoren meteen in welke parkings het druk was en waar actie ondernomen moest worden. Dat kon bijvoorbeeld door op de aankondigingsborden de wagens naar een park & ride sturen, of door mensen via Twitter aan te raden om het openbaar vervoer te nemen.  Een pagina met grafieken en indicatoren kon men dan weer een evolutie of huidige staat weergeven, bijvoorbeeld van het totale aantal auto’s in de parkeergarages.

Enkele belangrijke gegevens zijn nog niet geïntegreerd in deze versie van het dashboard. Denk maar aan het openbaar vervoer (trein, tram, bus), intensiteiten van het wegverkeer, weersdata of luchtkwaliteit. Op termijn worden ook de wegenwerken toegevoegd, wat heel interessante informatie oplevert de burgers- zeker omdat er de komende jaren veel werken op de planning staan.

De belangrijkste feedback

De ervaringen van de verkeersmanagers zijn alvast positief, al is het dashboard in deze fase niet klaar om gebruikt te worden voor het verkeersmanagement. Een belangrijke opmerking betreft de kaartvisualisaties die niet helemaal duidelijk waren. De kleurkeuzes van de incidenten gaven niet echt aan welke situatie kritisch was, en enkele foute data werden getoond.

Ten slotte werd er ook teveel informatie aangeboden, waardoor de kaart heel druk werd. De echte problemen springen daardoor niet in het oog.

Ook vroegen de verkeersmanagers om meer personalisatie en interactiviteit. In het prototype werden de grafieken en kaarten uit Grafana in een statische webpagina getoond. Het was nog niet mogelijk om de grafieken te vergroten of de widgets te verschuiven om een eigen pagina met relevante info te maken. In de volgende versie van het dashboard zal dat wel het geval zijn.

Ook getest door burgers

De test resulteerde in een 75-tal suggesties waarmee het software development team van TMaaS, bestaande uit medewerkers van verschillende projectpartners, nu aan de slag gaat om het dashboard verder te optimaliseren. Deze iteratieve aanpak is eigen aan een onderzoeksproject. De komende maanden voegt TMaaS eveneens nieuwe functionaliteiten voor burgers toe op basis van reeds uitgevoerde gebruikersonderzoeken. Begin december start een tweede test waarbij ook Gentse burgers worden betrokken. Het dashboard wordt in het voorjaar van 2020 gelanceerd voor het grote publiek.

Bekijk de video

november 4, 2019

Presentatie TMaaS op jaarlijkse Polis conferentie / Blog

Dit jaar zullen we de belangrijkste bevindingen van het TMaaS project presenteren op de jaarlijkse Polis-conferentie in Brussel op 27 november. Vanuit de stad Gent deelt TMaaS-teamlid Sophie Gillaerts de innovaties in verkeersmanagement, samen met Stephanie Leonard (TomTom) in sessie 2B, “Het veranderende gezicht van verkeersmanagement”. De presentatie zal inzoomen op de rol van steden […]

Lees verder…

Read more
juli 2, 2019

Apps ontwikkelen als studentenjob / Blog

Summer of Code 2019 is een hackaton van vier weken, die plaatsheeft in de maand juli. Het event biedt studenten die in België verblijven de kans om onder vakkundige begeleiding opensourceprojecten te ontwikkelen, die nadien in de praktijk kunnen gebruikt worden. Meer dan 75 ontwikkelaars, ontwerpers en communicatiestudenten gingen de uitdaging aan. Ook de ontwikkeling […]

Lees verder…

Read more