Maak kennis met Casper Van Gheluwe, onderzoeker en developer binnen TMaaS 

Casper Van Gheluwe studeerde voor burgerlijk ingenieur computerwetenschappen aan de UGent en is nu doctoraatsstudent aan de onderzoeksgroep Industrial Systems Engineering and Product Design van zijn alma mater. Wat is zijn rol binnen TMaaS? Een gesprek.

Waar spitst je onderzoek aan de UGent zich op toe?

Ik bekijk hoe stedelijke mobiliteit op een robuuste manier gemoduleerd kan worden met nieuwe, crowdsourced databronnen. Een voorbeeld: hoe kun je aan de hand van gps-data de lichtenregeling van kruispunten verbeteren? In eerste instantie onderzoeken we hoe de huidige simulatiemodellen en programma’s werken. Daarnaast evalueren we de kwaliteit van de beschikbare datasets. Dit deel van het onderwerp is zo goed als afgerond.

De volgende fase is het creëren van betrouwbare verkeerssimulaties. Dat ligt in de lijn van TMaaS. Informatie over de verkeersstromen (van auto’s, fietsers en voetgangers) wordt nu vooral gehaald uit tellingen die samengebracht worden in blokken van 15 minuten. Dat kan een vertekend beeld geven van een verkeerssituatie. Fietsers komen immers vaak in vlagen toe omdat ze op een vorig kruispunt voor het rode licht stonden. Als je met gps-databronnen individuele fietsers volgt, kun je de kruispuntregeling daaraan aanpassen. Fietsers krijgen dan een betere doorstroming, maar dat geldt mogelijk ook voor auto’s: je kunt er voor zorgen dat het licht voor fietsers enkel op groen springt wanneer er een nieuwe vlaag aankomt.

We werken met twee concrete use cases. De eerste spitst zich toe op het verkeer op een deel van de R40. We beschikken over de exacte lichtenregeling en fietstellingen, plus onze eigen data. In de andere use case onderzoeken we de verkeerssituatie rond de campus in Zwijnaarde. Zeker rond schooltijd zijn er regelmatig mobiliteitsproblemen. Op basis van onze simulaties zouden we interessante oplossingen kunnen voorstellen.

Op het eerste gezicht is de link met TMaaS beperkt, maar in de praktijk zouden we deze simulaties in realtime kunnen gebruiken wanneer we een incident zien op het dashboard. Zo kunnen we een ‘digital twin’ maken van een bepaald kruispunt of een deel van de stad. Een traffic operator kan dan een aanpassing testen in de virtuele wereld, en die vervolgens toepassen in de realiteit. Dat is een heel interessante piste voor TMaaS.

Kun je al even vooruitblikken naar de TMaaS-webinar op 28 mei en ons meer vertellen over het prototype dat je gemaakt hebt?

Ik presenteer de webinar samen met  collega’s van TomTom, Be-Mobile en Waylay. Zij stellen de mogelijkheden, de architectuur en de databronnen van TMaaS voor.

Geïnteresseerde steden kregen al een eerste uitleg in een eerder webinar. Deze keer gaan we dieper in op de technische details, zodat de steden met een sterke interesse kunnen ontdekken welke mogelijkheden TMaaS biedt en welke data ze moeten voorzien. Het is mijn taak om deze steden warm te maken voor het project: wat kunnen ze doen met het dashboard? Hoe ver staan we?

Ik toon hen ook een prototype met specifieke kaartvisualisaties van de verkeerssituatie in Gent, zoals grafieken met de evolutie van de verkeersdruk in de parkeergarages in Gent. Het prototype geeft nog geen globaal beeld van ons aanbod, maar ik kan wel enkele onderdelen highlighten.

Waarom heb je gekozen om in de academische wereld te werken, en niet de privé?

Na mijn studies zag ik twee mogelijkheden in de privésector. Ik kon aan de slag als consultant bij grote IT-bedrijven, maar dan zou ik altijd op de baan zijn. Dat sprak me minder aan. Daarnaast kon ik kiezen voor een job als junior developer bij een kleiner of middelgroot bedrijf. Ik vroeg me af of zo’n job me wel voldoende afwisseling zou bieden. Bovendien is mijn diploma heel specifiek, terwijl je met heel wat diploma’s kunt programmeren. De academische wereld leek me meer afwisseling en vrijheid te bieden, en meer mogelijkheden om mijn persoonlijke visie naar buiten te brengen.

Eigenlijk ben ik in mijn doctoraat gerold doordat ik tijdens mijn opleiding een vakantiejob deed bij mijn promotor, prof. Sidharta Gautama. Na mijn masterthesis kreeg ik de vraag om mijn onderzoek verder te zetten als doctoraatsstudent. Aan de UGent werken we op een heel participatieve manier samen. Als doctoraatsstudent kun je mee nadenken over het beleid van de vakgroep en zelfs van de hele universiteit. Mee het verschil maken: dat trok me wel aan. Als programmeur heb je weinig invloed op de strategische keuzes van je bedrijf. Het ligt ook in de lijn van mijn persoonlijke visie op duurzame mobiliteit om dit soort werk te doen. Het is heel aangenaam om aan iets te kunnen werken waar je zelf achterstaat.

Hoe verloopt de samenwerking in een internationaal team (binnen UGent)?

In onze vakgroep werken heel wat doctoraatsstudenten en andere collega’s met een buitenlandse achtergrond. Die mix van culturen vind ik aangenaam en leerzaam, want je ontdekt er hoe iemand op een andere manier naar een probleem kijkt of een oplossing zoekt. Onze voertaal is natuurlijk Engels. Maar momenteel werken er op mijn kantoor twee mensen uit Ecuador en één uit Colombië – dus na verloop van tijd leren we ook een beetje Spaans. Soms verhuizen collega’s terug naar het buitenland, en dan is het wel eens zoeken naar een geschikt tijdstip voor een meeting. Als het bij ons 9 u ’s ochtends is, dan is het voor een collega in Zuid-Amerika 2 u ’s nachts. Dat is niet altijd gemakkelijk.

Waar liggen jouw belangrijkste uitdagingen binnen TMaaS?

Zelf heb ik twee uitdagingen. De eerste is de integratie van de databronnen van de partners in een neutraal framework, zodat data gemakkelijk worden samengevoegd met respect voor de onderliggende open of commerciële licentievoorwaarden. Eén van de voorwaarden was dat data van verschillende partijen niet onderling identificeerbaar zijn en niet dubbel verschijnen. Dat is een hele uitdaging: incidenten mogen bijvoorbeeld geen twee keer vermeld worden, ook al komen ze in verschillende databronnen voor. Dat klinkt eenvoudiger dan het is.

Daarnaast is het mijn taak om het dashboard nuttig én gebruiksvriendelijk in te richten voor de beide doelgroepen, namelijk de verkeersoperatoren en de burgers. Die twee groepen hebben hun eigen noden en verwachtingen, maar allebei willen ze snel en eenvoudig aan relevante informatie geraken.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Na het TMaaS-project wil ik graag mijn doctoraat afwerken. In mijn onderzoeksgroep worden bovendien regelmatig nieuwe projecten opgestart, dus misschien dient er zich later wel weer één aan waar ik aan kan meewerken.

Nog een laatste vraag: hoe ga jij naar je werk?

Met de fiets! Elke dag rijd ik zeven kilometer heen en weer, door weer en wind. Wanneer ik ’s ochtends aankom op kantoor, ben ik helemaal wakker. Ideaal!

juli 2, 2019

Apps ontwikkelen als studentenjob / Blog

Summer of Code 2019 is een hackaton van vier weken, die plaatsheeft in de maand juli. Het event biedt studenten die in België verblijven de kans om onder vakkundige begeleiding opensourceprojecten te ontwikkelen, die nadien in de praktijk kunnen gebruikt worden. Meer dan 75 ontwikkelaars, ontwerpers en communicatiestudenten gingen de uitdaging aan. Ook de ontwikkeling […]

Lees verder…

Read more