Webinar TMaaS Replicator City Programme

TMaaS lanceerde onlangs een oproep naar steden wereldwijd om zich aan te melden als kandidaat voor het TMaaS Replicator City Programme. Drie geselecteerde steden krijgen vanaf dit najaar de mogelijkheid om samen met het TMaaS-team een eigen versie van het TMaaS-dashboard te ontwikkelen, aangepast aan hun situatie en noden. Het TMaaS-team licht in een webinar op 25 maart 2019 het TMaaS Replicator City Programme toe. Stad Gent en TomTom belichten de kansen die het project biedt aan steden die willen groeien in hun kennis en vaardigheden van datagedreven oplossingen, de use cases voor Stad Gent en de details van het TMaaS Replicator City Programma. Aan het einde van het webinar krijgen geïnteresseerde steden de mogelijkheid om vragen te stellen.

Naar het verkeersmanagement van de toekomst

De toenemende verstedelijking is een uitdaging waar duizenden kleine, middelgrote en grote steden voor staan. Ze hebben elk heel unieke en diverse problemen – een toename van het verkeer, parkeerproblemen en de verminderde leefbaarheid die eruit voortvloeit, zijn slechts enkele voorbeelden. De diversiteit aan problemen vraagt om een service die aanpasbaar is aan die eigen noden en verkeersmanagement is een krachtig instrument om in te spelen op die problematiek.

In een wereld die in toenemende mate is gedigitaliseerd en verbonden, krijgt het verkeersmanagement nieuwe functies en verantwoordelijkheden. Gaan kleine steden aan de slag met datagestuurde oplossingen, dan kunnen ze in de richting van het verkeersmanagement bewegen.

Wereldwijde uitrol

De ontwikkeling van het TMaaS-dashboard voor Gent op maat van professionele gebruikers en burgers is in volle gang. Deze zomer nog, tijdens de Gentse Feesten, zal het Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent het eerste prototype uittesten. Gent is immers de proeftuin van TMaaS, maar daar blijft het niet bij. Het TMaaS-team wil zijn kennis en ervaring rondom cloudbased-mobiliteitsmanagement met andere steden delen. Tegelijkertijd wil het het dashboard testen in een omgeving die wellicht geheel anders is dan de situatie in Gent. Later dit jaar start daarom de internationale samenwerking met drie ‘TMaaS-Replicatorsteden’, die gekozen worden uit de steden die zich aanmelden na de oproep. Jens De Valck, TMaaS system architect (Be-Mobile): “We zullen, net als voor Gent, bij deze steden zeer nauwkeurig onderzoeken en testen welke databronnen we lokaal kunnen inzetten als toevoeging op het basisdashboard, om dit nog beter en gebruiksvriendelijker te maken voor de inwoners en de verkeersmanagers.” TMaaS moedigt de steden aan om zich een beeld te vormen van de beschikbare databronnen door kritisch rond te kijken in hun eigen organisatie, stad of netwerk. Er wordt hen gevraagd om een duidelijk omschreven use case voor hun stad op te stellen, waarin de toegevoegde waarde van TMaaS naar voren komt.

De uitrol naar andere steden is essentieel voor het project. ‘Innovatief en mensgedreven’: dat is het uitgangspunt van TMaaS. De tool die ontwikkeld wordt, maakt het mogelijk om mobiliteit te managen op maat van, en aangepast aan de noden van de stad. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat het TMaaS-dashboard uiteindelijk zal gebruikt worden door mensen die niet per se een achtergrond als verkeersmanager hebben. Net als in Gent stellen de ontwikkelaars in de andere steden een hogere leefkwaliteit voorop. Samen werken ze niet zozeer aan een ‘slimme stad’, wel aan (nog) slimmere burgers. Door hen zo goed mogelijk te informeren, kunnen ze onnodige verplaatsingen vermijden of weloverwogen kiezen uit het volledige vervoersaanbod van een stad. Tijdens het Webinar krijgen deelnemers meer info over het project en kunnen ze vragen stellen over het replicatorprogramma.

Meer informatie

Datum: 25 maart 2019, aanvang 11:00.
Deelname is gratis, vooraf inschrijven (verplicht) via het online inschrijfformulier.
De webinar wordt georganiseerd door TomTom en Eurocities, co-chairs van EU Smart Cities and Communities NMS working group ‘Traffic Management of the Future’

mei 8, 2019

Sociaal reisgedrag: Samen reizen we anders / Blog

Er zijn allerlei redenen aan te wijzen waarom mensen kiezen voor een bepaald vervoersmiddel. Deze zaken kunnen onder andere meespelen: het doel van je verplaatsing, de toegang tot bepaalde vervoersmodi; het tijdstip waarop je je wil verplaatsen, de ervaring van de verplaatsing zelf; de omgevingsfactoren (waar bevinden zich de bushaltes, waar liggen de wegen, wat […]

Lees verder…

Read more
mei 8, 2019

Podcast: Alles wordt slim, zelfs de autostrade / Blog

In deze aflevering van Bits en Atomen neemt John Baekelmans (Managing Director imec Nederland)  je mee in de evolutie van slimme snelwegen en slimme steden. Hij illustreert hoe slimme verkeerslichten en straatverlichting de mobiliteitsflow en levenskwaliteit in steden kunnen verhogen. Vlaanderen, een slimme regio? We kijken niet meer alleen naar slimme steden, we kijken naar […]

Lees verder…

Read more
mei 7, 2019

Het dashboard van TMaaS krijgt vorm / Blog

Hoe zal het dashboard van het TMaaS-dataplatform eruitzien? Die vraag werd eerder uitgebreid besproken in een artikel dat zes softwaretools onder de loep nam. We zijn nu enkele maanden verder en de lancering van de nieuwe website komt dichterbij: tijdens de Gentse Feesten nemen de verkeersoperatoren van de Stad Gent het platform voor het eerst […]

Lees verder…

Read more