Angel Lopez Aguirre, researcher voor TMaaS

Sinds hij in juni zijn PhD in Computer Science Engineering afsloot, werkt Angel Lopez Aguirre als postdoctoraal onderzoeker aan het Department of Industrial Systems Engineering and Product Design van de UGent. In zijn onderzoek legt hij zich toe op de kwaliteit van data in mobiliteitsstudies en het verwerkingsproces van crowdsourced data – in het bijzonder geo-referenced data (GPS). Samen met enkele collega’s van de UGent ontwikkelt hij het neutrale dashboard van TMaaS.

Waar spitst jouw onderzoek aan de UGent zich op toe?

“We willen kennis en inzichten aanleveren waarmee besluitvormers hun beleid kunnen uittekenen. We maken bijvoorbeeld gebruik van de toepassingen van smartphones om GPS-data te verzamelen, die dan verwerkt en geanalyseerd worden om reisfrequenties, reisafstanden en een modal split te berekenen. Met deze indicatoren leren we het gedrag van een bepaalde bevolking kennen. Op individueel niveau gebruiken we die informatie om een mobiliteitsprofiel van de gebruikers op te maken. Denk bijvoorbeeld aan mensen die het liefst van al de auto gebruiken en niet geïnteresseerd zijn in andere vervoerswijzen, terwijl anderen die keuze maken omdat er geen alternatief voorhanden is … Dat is heel interessante info, want aan de hand van die profielen kunnen we een inschatting maken van het potentieel van een modal shift: hoeveel mensen zijn bereid hun gedrag te veranderen?”

Welke ervaring heb je met andere projecten?

“Als onderzoeker ben ik betrokken bij verschillende projecten over stedelijke mobiliteit in zowel de lokale, regionale als Europese context. In Zeeland bijvoorbeeld brengen we met behulp van een toeristische app het gedrag van bezoekers in kaart. Met die gegevens kunnen we hen volgens verschillende aspecten indelen: de duur van een verblijf, de stad of het land waar een bezoeker vandaan komt, zijn bestemming … Zo kunnen we verschillen tussen bewoners, lokale en internationale bezoekers herkennen. Die informatie is heel waardevol voor het bepalen van strategieën om de toeristische activiteit te verbeteren. Volgend jaar werken we opnieuw in Zeeland, met name aan het InterReg-project ‘MOVE’ (Mobility Opportunities for Everyone). Dat project focust op landelijke gebieden – dat is weer heel wat anders.”

Wat is je motivatie om aan het TMaaS-project te werken?

“Ik denk dat dit project een mooie kans is om de krijtlijnen uit te tekenen van een nieuwe visie op verkeersmanagement, namelijk ‘Traffic Management As A Service’. Dat idee komt ten goede aan kleine en middelgrote steden en hun bewoners. Het innovatieve aspect zal het verschil maken tussen bestaande oplossingen en TMaaS als framework. De échte uitdagingen zijn echter niet alleen technologisch van aard, maar liggen ook bij het bestuur en de innovatie. Technologie dient om oplossingen te ontwikkelen voor bestaande noden.

Data zijn vandaag waardevol voor veel bedrijven in de data business. Die sector heeft heel wat mechanismen ontwikkeld om zijn troeven te beschermen (bijvoorbeeld met licentie-overeenkomsten die het datagebruik beperken).

Samen met mijn collega’s werk ik aan een ‘neutraal’ dashboard: het is een hele uitdaging om de verschillende data providers (waarvan sommige misschien wel concurrenten zijn) samen te brengen in één kader. Ik werk samen met de technische partners om dat te realiseren. Aan de hand van parkeergegevens, parkeerprijzen en tellingen testten we zes verschillende frameworks voor het neutrale dashboard (voornamelijk open source technology, omwille van de flexibiliteit om extra functies toe te voegen). Daarbij hielden we rekening met de vereisten van TMaaS. Uiteindelijk willen we de frameworks met het grootste potentieel combineren.”

Hoe belangrijk is het dat een stad als Gent een dergelijk project lanceert?

“TMaaS is een kans om aan te tonen dat kleine en middelgrote steden hun verkeerssituatie kunnen managen zonder grote investeringen, zoals bij grote steden wel het geval is (denk maar aan Londen, Parijs of Berlijn). Industriële oplossingen zijn er meestal op maat van die grote steden, waar budget, infrastructuur en data al aanwezig zijn. Kleine en middelgrote steden hebben veel beperktere middelen. Bovendien zijn die oplossingen niet altijd geschikt voor hun noden. Gent kan als pilootproject aantonen wat de voordelen van de nieuwe aanpak zijn. Ondanks hun verschillen hebben veel steden gemeenschappelijk verkeersproblemen, en een eenvoudige oplossing bestaat niet. De beste manier om er mee om te gaan is door good practices, ervaring, technologie en innovatie samen te brengen. Ik denk niet dat we kunnen stellen dat we de verkeersproblematiek gaan oplossen, maar de impact op burgers, vervoersbedrijven en handel kunnen we wel beperken.”

Je bent afkomstig van Ecuador, maar werkt in Gent. Vanwaar die overstap?

“Na mijn studies Computer Science Engineering deed ik een master in Information Management Systems aan de ESPOL-universiteit (Guayaquil, Ecuador). Ik was ook tien jaar aan de slag in eigen land, achtereenvolgens voor de auto-industrie en de militaire sector. Vier jaar lang werkte ik voor de marine (in samenwerking met het Franse bedrijf CLS) aan een heel interessant project rond het monitoren en managen van de Ecuadoriaanse scheepsvloot, met het Global Navigation Satellite System. Tegelijkertijd werkte ik met het business intelligence dashboard voor de analyse en controle van het brandstofverbruik, dat sterk is afgenomen in de scheepvaart. Uiteindelijk heb ik me op academisch onderzoek toegelegd. Voor ik naar België verhuisde, werkte ik drie jaar aan een PhD. Het onderzoek voor TMaaS kunnen we in principe ook in Ecuador uitvoeren, waar we aan gerelateerde projecten werken (met name risk management). Ik koos in eerste instantie niet voor de stad Gent, wel voor de universiteit. Mijn universiteit in Ecuador (ESPOL) heeft immers een lange geschiedenis van samenwerking met de UGent, dus die keuze lag voor de hand. Vervolgens ontdekte ik dat Gent ook echt een heel fijne stad is om te leven. Het is bovendien de plaats waar mijn dochter is geboren.”

juli 2, 2019

Apps ontwikkelen als studentenjob / Blog

Summer of Code 2019 is een hackaton van vier weken, die plaatsheeft in de maand juli. Het event biedt studenten die in België verblijven de kans om onder vakkundige begeleiding opensourceprojecten te ontwikkelen, die nadien in de praktijk kunnen gebruikt worden. Meer dan 75 ontwikkelaars, ontwerpers en communicatiestudenten gingen de uitdaging aan. Ook de ontwikkeling […]

Lees verder…

Read more