TMaaS en hoe het allemaal begonnen is

Pieter Morlion was de drijvende kracht achter de opstart van TMaaS. Onder zijn impuls stapte Stad Gent af van het idee om een ‘traditioneel’ verkeerscentrum – een control room vol schermen met beelden van het verkeer en de parkeergarages – uit de grond te stampen. Hij is ook de man die Gent in contact bracht met de verschillende partners die hun naam aan het project hebben verbonden.

Hoe ontstond het idee van TMaaS als alternatief?

Pieter Morlion: “Het idee van een samenwerking met bedrijven die de nodige data bezitten kreeg geleidelijk aan vorm. Ik ben dus de laatste drie jaar heel veel koffie gaan drinken met mensen van bedrijven als Google, TomTom, Coyote, NMBS, De Lijn, de politie … Onze vraag daarbij was steevast of we data konden uitwisselen. Bij de meesten is dat ook gelukt. Resultaat: we moesten zelf geen dure hardware installeren, want bijvoorbeeld De Lijn weet perfect welke bussen vertraging hebben, het Agentschap Wegen en Verkeer weet hoeveel wagens er op de ring rijden … Dankzij de input van al die data was het dus helemaal niet nodig om dat ook nog eens allemaal zelf te doen. Vervolgens hebben we een aantal proefprojecten opgestart om die data automatisch te verwerken en via twitter een berichtje te sturen naar de inwoners als er iets aan de hand is. We merkten al snel dat deze manier van werken veelbelovend was. We hoefden niet langer de hele tijd naar een scherm te staren, maar konden ons bezighouden met de essentie. Als er iets gebeurt, of op een evenement zoals de Gentse Feesten, zitten we wel nog in de commandopost. Maar daarnaast is niet meer nodig, zoals in andere steden wel nog het geval is.”

Hoe kwam het idee tot stand om het verhaal niet tot Gent te beperken?

Pieter Morlion: “Op een bepaald moment besefte ik dat we met een aantal kleine aanpassingen ons concept konden uitrollen naar de rest van de wereld. De contacten met enkele wereldwijde spelers waren er al, dus dat maakte het ook praktisch haalbaar. We wilden een soort Spotify van verkeerscentra oprichten, waar iedereen toegang heeft. Als pakweg een stad als Barcelona zich wil inschrijven op ons platform, kunnen ze dat doen en krijgen ze onmiddellijk alle data over hun stad. Dat kan dus dankzij onze contacten met TomTom, Waze …”

Hoe hebben jullie het concept dan in de praktijk gebracht?

Pieter Morlion: “We zijn alleszins niet over een nacht ijs gegaan. Het duurde een tijdje voor we echt wisten hoe we het concept konden realiseren. Dat is ook logisch, want het is een project waar grote budgetten mee gemoeid zijn. Uiteindelijk leek het ons de beste oplossing om Europese steun aan te vragen. Een troef van ons project is dat het ook in andere Europese steden kan overgenomen worden, dus er was zeker een Europese relevantie. Maar eerst moesten we zeker zijn dat ons project echt de moeite waard was. Ik wou dus te weten komen of er nog ergens anders een dergelijk project bestond en of andere steden eventueel geïnteresseerd waren. We hebben het project voorgesteld op een aantal relevante conferenties, onder andere in het Finse Tampere of ITS Europe in Parijs. We zijn ook naar de VN in Genève getrokken, om uit te vissen of het concept ook in een radicaal andere context, zoals bijvoorbeeld Afrika, nuttig kon zijn. We kregen overal positieve feedback. Ook heel wat grote steden, zoals Kopenhagen of New York, bevestigden ons dat het een interessante piste was. Ook de medewerking van grote namen als TomTom gaven het project extra credibility. Dat heeft ons overtuigd om een subsidieaanvraag in te dienen, met het gekende resultaat.”

Wanneer is TMaaS voor jou geslaagd?

Pieter Morlion: “Mijn voornaamste ambitie is dat het nuttig is wat we doen. Je kan in theorie zoveel leuke ideeën verzinnen als je wil, maar als het niet werkt in de praktijk sta je nergens. Ik denk dan vooral aan de mensen die in verkeerscentra werken en die nu vooral op schermen zitten te kijken. Maar ook voor de eindgebruiker willen we het interessant maken. De focus moet verschuiven van mensen die naar schermen kijken naar mensen die met inwoners praten. Als dat gebeurt, denk ik dat de rest vanzelf komt.”

Wat is jouw stokpaardje?

Pieter Morlion: “De link tussen mobiliteit en technologie boeit me mateloos. Het is iets waar mensen dagelijks mee bezig zijn en waar heel veel rond gebeurt. Aan de andere kant staat de technologie op vlak van mobiliteit nog niet zo ver. Als je ziet wat allemaal mogelijk is met social media en dat dan vergelijkt met de toepassingen op vlak van mobiliteit, dan is dat een heel mager beestje. Dat komt wellicht omdat er veel tegenstand tegen is. Mensen zien hun mobiliteit als een van hun laatste vrijheden, een beetje zoals roken op café. Met dat verschil dat met de auto rijden er nog veel sterker zit ingebakken.”

Hoe ga je naar het werk?

Pieter Morlion: “Met de fiets. En ik vind dat heerlijk!”

Over Pieter Morlion

Pieter Morlion studeerde informatica en taal- en letterkunde, Nederlands en Spaans. Werkte daarna 4 jaar bij Volvo als internationaal projectmanager voor IT-projecten. Toen hij de vacature om een verkeerscentrum op te richten voor Stad Gent las, aarzelde hij geen moment. De rest is geschiedenis.

juli 2, 2019

Apps ontwikkelen als studentenjob / Blog

Summer of Code 2019 is een hackaton van vier weken, die plaatsheeft in de maand juli. Het event biedt studenten die in België verblijven de kans om onder vakkundige begeleiding opensourceprojecten te ontwikkelen, die nadien in de praktijk kunnen gebruikt worden. Meer dan 75 ontwikkelaars, ontwerpers en communicatiestudenten gingen de uitdaging aan. Ook de ontwikkeling […]

Lees verder…

Read more