Reizigers op de eerste plaats

Evelien Marlier studeerde sociologie en communicatiemanagement en bleef daarna zoals zovelen ‘plakken’ in studentenstad Gent. Haar eerste job was bij TreinTramBus, waar ze vooral rond specifieke doelgroepen werkte, zoals ouderen, kinderen en mensen met een fysieke beperking. Daar leerde ze de specifieke mobiliteitsnoden en wensen van die groepen kennen. Evelien werkt sinds drie jaar voor EPF, de European Passengers’ Federation, de koepelorganisatie van Europese reizigersverenigingen. In die hoedanigheid is ze betrokken bij een aantal projecten die door de EU gesubsidieerd worden. Een daarvan is TMaaS.

Wat is je rol binnen TMaaS?

Evelien Marlier: “Ik ben mee verantwoordelijk voor de communicatie en dan in het bijzonder de communicatie met de inwoners en bezoekers van Gent. Verder help ik MintLab van KU Leuven bij hun gebruikersonderzoek. Wat zijn de noden van de gewone Gentenaar in het kader van dit virtueel verkeersplatform? Ik help MintLab met hun zoektocht naar deelnemers voor hun onderzoek. Via EPF hebben wij heel wat contacten bij middenveldorganisaties en dat komt hier handig van pas. Maar ik ga ook in gesprek met de andere stakeholders. Denk maar aan bedrijven, coöperaties en organisaties, kleine zelfstandigen die met een koerierdienst werken, horeca-uitbaters die veel bezoekers van buiten Gent ontvangen en voor wie mobiliteit heel belangrijk is. Of blinden en slechtzienden, die natuurlijk ook heel specifieke eisen hebben. Voor hen is het belangrijk dat de interface hen met gesproken boodschappen up-to-date houdt. Dat auditieve element kan trouwens in het algemeen bijdragen aan de veiligheid. Als je niet op je interface hoeft te kijken om info te ontvangen en ze te horen krijgt, is dat een pak veiliger.”

Ik probeer ervoor te zorgen dat de belangen van bepaalde doelgroepen niet ondergesneeuwd raken. Niet iedereen heeft veel technologische knowhow, dus je moet zeker zijn dat die mensen niet uit de boot vallen.

Je verdedigt dus de rechten van ‘de kleine man’?

Evelien Marlier: “In zekere zin wel, ja. We werken samen met een aantal grote spelers, maar ik probeer ervoor te zorgen dat de belangen van bepaalde doelgroepen niet ondergesneeuwd raken. Niet iedereen heeft veel technologische knowhow, dus je moet zeker zijn dat die mensen niet uit de boot vallen. Het is een beetje zoeken naar de grootste gemene deler, je moet met zoveel mogelijk mensen rekening houden. Het moet voor iedereen toegankelijk blijven.”

Vind je het interessant deel uit te maken van het TMaaS-team?

Evelien Marlier: “Ongetwijfeld. TMaaS is een project dat nu al op de radar zit van veel verschillende organisaties, steden en bedrijven. Voor EPF is het dan ook een bevoorrechte positie dat we een van de partners zijn. Voor mezelf persoonlijk is het dan weer een interessante leerschool. Ik leer omgaan en rekening houden met al die verschillende partijen.”

Wanneer is het project geslaagd voor jou?

Evelien Marlier: “Ik hoop dat we er na drie jaar met alle partners in slagen om een echte meerwaarde te creëren voor de mensen en een goede multimodale tool kunnen uitwerken. Ik geloof er alleszins in. Via pakweg Google kan je ook je fietsroute plannen, maar dat is niet multimodaal. Ik ben ervan overtuigd dat het in de stad van de toekomst heel belangrijk wordt omdat traffic management zelf in handen te hebben. Veel bestaande apps sturen auto’s bijvoorbeeld door woonwijken als er ergens een probleem is. Het is de bedoeling van TMaaS om dat vanuit de stad te sturen en dat soort situaties te vermijden. Ze zouden dan kunnen voorstellen om een ander vervoersmiddel te nemen in plaats van de mensen met hun auto door een woonwijk te sturen. Ook het interactieve is voor mij essentieel. Mensen kunnen zelf melden dat er een file is, of zelfs dat ze lekgereden zijn en dringend een fietsmaker nodig hebben. Dat soort praktische interactiviteit kan volgens mij een echte community opleveren, die niet uitgaat van een of andere grote Amerikaanse speler. We werken samen met die spelers, maar het moet meer zijn dan dat.”

Hoe kom je naar het werk?

Evelien Marlier: “Met de fiets.”

juli 2, 2019

Apps ontwikkelen als studentenjob / Blog

Summer of Code 2019 is een hackaton van vier weken, die plaatsheeft in de maand juli. Het event biedt studenten die in België verblijven de kans om onder vakkundige begeleiding opensourceprojecten te ontwikkelen, die nadien in de praktijk kunnen gebruikt worden. Meer dan 75 ontwikkelaars, ontwerpers en communicatiestudenten gingen de uitdaging aan. Ook de ontwikkeling […]

Lees verder…

Read more