Ghent – Lahti, a tale of two cities

Op 24 mei verwelkomden we een delegatie van het Finse CitiCAP-project, dat net als TMaaS inzet op smart mobility in de stad. We hadden een boeiende en nuttige ontmoeting met onze collega’s-projectleiders uit Lahti, waardoor we beide projecten konden vergelijken. De uitwisseling van kennis was voor beide partijen heel vruchtbaar.

TMaaS en CitiCAP lijken sterk op elkaar. Beide mikken op een toekomstgerichte, op burgers gerichte mobiliteit in twee middelgrote Europese steden. Het doel van CitiCAP is om de meest inspirerende manieren te zoeken om mensen ertoe aan te zetten te wandelen, fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken. Op die manier willen ze het verkeer in het stadscentrum tot een absoluut minimum beperken. Lahti wil de burgers op een volledig nieuwe manier stimuleren, namelijk met de persoonlijke koolstofhandel (PCT), die de participatie van burgers in de bestrijding van klimaatverandering radicaal zou kunnen veranderen.

Net als TMaaS zal CitiCAP een gegevensplatform oprichten voor het verzamelen van en toegang verstrekken tot mobiliteitsgegevens.

Het uiteindelijke doel van beide projecten is om een ​​duurzaam plan voor stedelijke mobiliteit te creëren, dat moet resulteren in een stad met een hogere levenskwaliteit, met de nadruk op groene en duurzame oplossingen.

Overeenkomsten, maar ook verschillen

Ondanks de aspecten die beide projecten gemeen hebben, ontdekten we ook dat er een aantal grote verschillen zijn tussen de situaties in Gent (België) en Lahti (Finland). Eerst en vooral is Lahti een relatief nieuwe stad, terwijl Gent dateert uit de Middeleeuwen. Dit heeft een aantal belangrijke consequenties voor het verkeer. De leden van de Finse delegatie waren verrast om te ontdekken dat er in onze stad een gebrek aan ruimte is, dat er veel smalle straatjes en historische gebouwen zijn … Ze werden zich meteen bewust van de problemen waarmee onze stad te maken heeft in haar streven om de verkeersstroom te optimaliseren.

Lahti is een veel ruimere stad. Dit kan een voordeel zijn bij het organiseren van het verkeer, maar het kan ook leiden tot een andere, enigszins problematische denkwijze bij een groot aantal bewoners. Dit vormt een struikelblok bij het zoeken naar een duurzamere/duurzame oplossing voor verkeersproblemen. Bestuurders kunnen bijvoorbeeld niet begrijpen waarom ze rijstroken moeten inleveren ten voordele van het openbaar vervoer, voetgangers of fietsers. “Er is toch voldoende ruimte voor rijstroken voor auto’s, fietsers … dus wat is het probleem?” vragen ze zich af. Dit alles betekent dat er nood is aan een attitudewijziging. Het stadsbestuur heeft besloten dat Lahti koolstofneutraal moet zijn in 2040. Dit betekent dat bepaalde maatregelen moeten worden genomen. Ter vergelijking: Gent heeft zich tot doel gesteld om in 2050 koolstofneutraal te zijn.

Het belangrijkste resultaat dat uit deze ontmoeting naar voren kwam, was het feit dat het ons de gelegenheid bood om inzichten uit te wisselen met een andere stad die ook gericht is op smart mobility in de stad en die zijn inwoners wil betrekken bij lokale acties. Dat beide steden grote successen boeken, wordt bevestigd door het feit dat beide op de shortlist staan voor de European Green City Capital Award. Deze prijs is een initiatief van de Europese Commissie. Hij bekroont steden die milieuvriendelijkheid bevorderen en blijk geven van een engagement voor publieke betrokkenheid en lokale economische ontwikkeling. Gent en Lahti staan ​​tegenover Lissabon, Oslo en Tallinn. De winnaar wordt in juni bekend gemaakt.

juli 2, 2019

Apps ontwikkelen als studentenjob / Blog

Summer of Code 2019 is een hackaton van vier weken, die plaatsheeft in de maand juli. Het event biedt studenten die in België verblijven de kans om onder vakkundige begeleiding opensourceprojecten te ontwikkelen, die nadien in de praktijk kunnen gebruikt worden. Meer dan 75 ontwikkelaars, ontwerpers en communicatiestudenten gingen de uitdaging aan. Ook de ontwikkeling […]

Lees verder…

Read more