StoryMe

Animatie video about TMaaS concept by StoryMe.

May 16, 2019

Ontwerp van een mobiliteitsdashboard: Deel 2: Reizen /

Introductie Bij het ontwerp van een mobiliteitsdashboard ligt de nadruk op gebruiksvriendelijkheid en aantrekkelijkheid, maar je moet vooral ook een tool creëren die echt nuttig is voor de doelgroep van je product. In het kader van het TMaaS-project hebben we de behoeften en wensen van eindgebruikers bestudeerd, om inzicht te krijgen in de functies die […]

Read More…

Read more
May 8, 2019

Sociaal reisgedrag: Samen reizen we anders /

Er zijn allerlei redenen aan te wijzen waarom mensen kiezen voor een bepaald vervoersmiddel. Deze zaken kunnen onder andere meespelen: het doel van je verplaatsing, de toegang tot bepaalde vervoersmodi; het tijdstip waarop je je wil verplaatsen, de ervaring van de verplaatsing zelf; de omgevingsfactoren (waar bevinden zich de bushaltes, waar liggen de wegen, wat […]

Read More…

Read more